Agri-ASIA-brochure-01 Comments Off

TSAE 2015 Conference

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

journal_en Comments Off

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

bisiness Comments Off

ข้อมูลการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

BOI แจ้งข้อมูลการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ผู้สนใจการลงทุนดังกล่าว ขอให้ลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

December 18, 2014 ข่าวสาร
images Comments Off

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI (ล่าสุด)

BOI ได้ปรับปรุงนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เมื่อธันวาคม 2557 ทั้งนี้ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใน 31 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ลิ้งค์ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

December 18, 2014 ข่าวสาร
SIMA_2015 Comments Off

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและปศุสัตว์ SIMA-SIMAGINA

หอการค้าฝรั่งเศษ-ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและปศุสัตว์ (SIMA-SIMAGENA) ครั้งที่ 76 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าปารีส นอร์ด วิลแปงด์ ประเทศฝรั่งเศษ บนพื้นที่กว่า 270,000 ตารางเมตร พบกับผู้ร่วมออกแสดงงานกว่า 1,700 บริษัท จาก 42 ประเทศ ภายในงานยังมีการจัดงานสัมมนาอีกกว่า 50

AgroTech Comments Off

งานสัมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร (Israel’s Agro-technologies Business Delegation to Thailand)

เนื่อง จากฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ได้เชิญผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรจากประเทศอิสราเอลมาเยือนประเทศไทยใน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีของอิสราเอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ เพื่อมองหาคู่ค้าและโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทย

S__3703059 Comments Off

TSAE. in Korea

29 ตุลาคม 2557 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย รับเชิญจากสมาคมเครื่องจักรกลเกษตรเกาหลี บรรยายเรื่อง Appropriate Technology for Agricultural Mechanization of Thailand to the Improvement  of Asian Agriculture ภายใต้งาน KIEMSTA 2014 International

October 31, 2014 ข่าวด่วน
DSCF6065 Comments Off

เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 83 ปี ของ ฯพณฯ ดร. อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

ผู้แทนนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 83 ปี ของ ฯพณฯ ดร. อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และประธานเปิดการประชุมวิชาการ TSAE 2015 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  ณ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ (สมก.)

October 31, 2014 ข่าวสาร
7 Comments Off

คณะผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมเยอรมัน และสมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรเยอรมันเข้าร่วมหารือกับสมาคมฯ

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมเยอรมัน และสมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรเยอรมัน ซึ่งกว่า 90% ของสมาชิกเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในนามองค์กร VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau – German Engineering Federation) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ สมาคมวิศวกรรมเกษตรโดยได้ร่วมปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มผู้ผลิตจากสมาคมข้างต้นในประเทศไทยต่อไป โดยเบื้องต้นจะได้ทำความร่วมมือในการทดสอบและประเมินการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศเยอรมันกับประเทศไทยก่อน

October 28, 2014 ข่าวสาร
DSCF5751 Comments Off

แถลงข่าวการจัดงาน The 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference : TSAE 2015

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้แทน บ. VNU Exhibitions Asia Pacific จก. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Horti & Agri-Asia 2015 ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 16th TSAE National Conference and the

October 15, 2014 ข่าวสาร
Back to Top Copyright © 2011 - Boulevard. All rights reserved. Created by ThemeSector, Powered by WordPress.