การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8

เปิดการอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8” แก่บุคคลทั่วไป  รุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้ อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 7

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 7” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ =เต็มแล้ว=

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง

ความสำคัญของวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

จากความร่วมมือในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ทำให้ลำดับความสำคัญของวารสารฯ มีความก้าวหน้าขึ้น (ดูภาพกราฟ) แหล่งที่มา : Thai Journal Finder และก้าวต่อไปของสมาคมก็จะยังมุ่งมั่นพัฒนาโดยมุ่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) เป็นลำดับต่อไป ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ส่งได้ ที่นี่ แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) , Thai Journal Finder

TSAE 2017 Proceedings

รายการบทความจากการประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2560 สามารถเลือกดู/ดาวน์โหลดได้จากตารางด้านล่างนี้ ลำดับ เรื่อง รหัส หน้า Message from the President of Thai Society of Agricultural Engineering KEYNOTE SPEAKER 1 Investment in Research for Agricultural Value Added – Industrial Perspective 2 Production and Harvest Planning in Agricultural Supply Chain under Digital Age…

เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช เพื่อบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก รวมทั้ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขาดแคลน

TSAE 2017 Conference Extension of Time

Announcement extends article submission period in TSAE 2017 Conference. See detail: http://www.tsae.asia/2017conf/ Abstract Sumission: http://www.tsae.asia/2017conf/submit-documents/

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 Thai Society of Agricultural Engineering Journal   Vol.23 No.1 January-June 2017

เปิดการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม

สมาคมฯ จะเปิดการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม ดังนี้ – ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 5 วันที่ 10-11 มิ.ย. 60 -เต็มแล้ว- รุ่นที่ 6 วันที่ 24-25 มิ.ย. 60 ผู้สนใจให้สำรองที่นั่งได้ที่ E-mail: center@tsae.asia หรือติดต่อคุณชัญญานุช หมายเลข 08 1687 6028 เพื่อสมาคมฯ จะได้แจ้งช่องทางชำระค่าอบรมต่อไป

Advertise

Error processing request