การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

article

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

irrigation

รายชื่อการเข้ารับอบรมระบบการให้น้ำพืชตรวจสอบได้ที่นี่ รุ่นที่ 7 คลิกดูที่นี่ สิ้นสุดการอบรมแล้ว รุ่นที่ 8 คลิกดูที่นี่ สิ้นสุดการอบรมแล้ว รุ่นที่ 9 คลิกดูที่นี่ รุ่นที่ 10 คลิกดูที่นี่

การเสวนาวิชาการ “ทรรศนะอุจาด จาก Street and Canal Furniture … จะแก้ไขอย่างไร”

logo_nrct_v3

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทรรศนะอุจาด จาก  Street and Canal Furniture …  จะแก้ไขอย่างไร” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสฤษติ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เวลา 08.30- 12.30 น.

ข่าวอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร”

123155

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ในวันที่ 27-28 เม.ย., 7-8 พ.ค. และ 14-15 พ.ค. เรียบร้อยแล้วดังภาพกิจกรรม รุ่นถัดไปกำหนดการอบรมในวันที่ 21-22 และ 28-29 พ.ค.นี้ซึ่งมีผู้เข้าสมัครเต็มจำนวนแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ผ่านเข้าทาทาง Email : center@tsae.asia แล้วนั้นกรุณารอการติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการอบรมในรุ่นถัดไป

ผลรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

gears

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

010459-2-02

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ คร้งที่ 22

010459-1-10

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มและความสำคัญของงานวิศวกรรมเกษตรในอนาคต” และที่ปรึกษาสมาคม รศ. ดร.วินิต ชินสุวรรณ บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศวกรรมเกษตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ คร้งที่ 22 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

Training

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร วันที่ 27-28 เม.ย.59 ดูได้ที่นี่

ประกาศปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

close

ด้วยการเปิดอบรม “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทำให้มีผู้ชำระเงินการลงทะเบียนมาล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้เกินกว่าจำนวนที่ทางสมาคมจะดูแลได้ทั่วถึง จึงขอปิดการรับสมัครอบรมในรุ่นวันที่ 27-28 เมษายนนี้ อนึ่งหาก ท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะขอรับการฝึกอบรม “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่ง Email แจ้งมายัง center@tsae.asia  

อบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

irrigation

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมใน “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” โดยในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้รู้ ปริมาณน้ำที่ต้องให้และจัดระบบได้อย่างถูกต้อง ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน แนะนำระบบให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ น้ำหยด รู้จักการเลือกหัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ ทำให้กำหนดเวลาให้น้ำได้ถูกต้องรวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรอง เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ การแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน ขนาดแรงม้า การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง ท่อที่ใช้ในการเกษตร คุณสมบัติ ขนาดและความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซีกับท่อพีอี การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำ กำหนดอบรม วันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 ณ.อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน…

SIMA ASEAN Thailand 2016 Industry

sima-asean-thailand-01

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ร่วมด้วยคณะผู้จัดงานจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดงาน SIMA Paris คอมเอ็กซ์โพเซียม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 Industry โดยมีนายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ซึ่งงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 Industry ดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่…