เหลืออีกเพียง 5 ที่นั่งสุดท้ายสำหรับการอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายนนี้ ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและแจ้งยืนยันมายัง Email : center@tsae.asia หรือผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities

ปฏิทินอบรมระบบให้นำเพื่อการเกษตร

  • ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 1 วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561  ปิดรับสมัคร
  • ระดับกลาง รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
  • ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 2 วันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2561
  • ระดับกลาง รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2561
  • ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 3 วันที่ ยังไม่กำหนด
  • ระดับกลาง รุ่นที่ 3 วันที่ ยังไม่กำหนด

ระดับเบื้องต้นค่าอบรม 1,500 บาท ระดับกลางค่าอบรม 2,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน)
ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมลนี้ (center@tsae.asia) หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities