ตามที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีการอบรมระบบน้ำ ระดับเบื้องต้น และระดับกลาง รุ่นที่ 1/2561 นั้นได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมากเกินกว่าทางสมาคมฯ จะทำการอบรมได้โดยทั่วถึง 40 ที่นั่ง จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดการอบรมทั้ง 2 ระดับเพิ่มขึ้น ดังนี้

  • ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2561  จัดอบรมในวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2561
  • ระดับกลาง รุ่นที่ 2/2561  จัดอบรมในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2561

โดยสมาคมฯ จะจัดอบรมรุ่นที่ 1 ให้กับผู้สนใจที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนมาล่วงหน้าก่อนตามลำดับ และในส่วนยังไม่ได้ชำระหรือชำระภายหลังที่เกินจำนวน 40 รายแล้วท่านจะได้รับการอบรมในรุ่นที่ 2 ตามกำหนดการด้านบน

  • ระดับเบื้องต้น ค่าอบรม 1,500 บาท
  • ระดับกลาง ค่าอบรม 2,000 บาท

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้โดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมลนี้   (center@tsae.asia) หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities