สำหรับต่างประเทศวิศวกรรมเกษตร ถือเป็นสาขาที่เป็น Advance Engineering เพราะในการออกแบบเครื่องจักรจะมีเงื่อนไข และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลายอย่าง

บทความนายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ใน “THAI PACKAGING NEWSLETTER” ปีที่ 26 ฉบับที่ 120 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ที่มา  : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 120 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559