หลักสูตรอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น โดยจะอบรมในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ห้องอบรมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนใจลงชื่อได้ที่

รายละเอียดการอบรม

 • ความสัมพันธุ์ของดิน น้ำ และพืช
 • ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้
 • ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ
 • ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ
 • หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ
 • ชนิดของกรองและอัตราการกรอง
 • ชนิดของท่อ การหาขนาดท่อและการหาความเสียดทานภายในท่อ
 • หลักการวางระบบน้ำ
 • ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน)
  ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมลนี้   (center@tsae.asia) หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities
 • สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่