เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น (ของสมาคมฯ เท่านั้น) ในวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 นี้ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมแจ้งรายชื่อได้ ที่นี่ (https://goo.gl/forms/GHRyic7tTqeXCMG42)

** รายละเอียดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง **

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันอบรมหากมีผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมน้อยกว่า 30 ท่าน