สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช เพื่อบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก รวมทั้ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขาดแคลน

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่

Download (PDF, 283KB)

Download (PDF, 102KB)