Category Archives

Archive of posts published in the category: ข่าวสาร

ข่าวอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

สมาคมฯ ขอเลื่อนการอบรมระบบให้น้ำพืช ระดับกลาง รุ่นที่ 2 จากวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 21 – 22  กรกฎาคม 2561 สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ขอให้ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมล center@tsae.asia หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรมหากมีผู้โอนเงินลงทะเบียนเกินจำนวนที่รับได้สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนท่านไปในการอบรมในรุ่นถัดไป

กิจกรรมสมาคมฯ ภายในงาน SIMA ASIAN 2018

นายกสมาคมต้อนรับผู้แทนสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยต้อนรับเลขานุการกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรม และหารือความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน           ผู้สนใจเข้าร่วมชมและฟังการบรรยายความรู้ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร

ข่าวอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

เหลืออีกเพียง 5 ที่นั่งสุดท้ายสำหรับการอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายนนี้ ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและแจ้งยืนยันมายัง Email : center@tsae.asia หรือผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities

ประกาศ ข่าวการอบรมระบบให้น้ำเพื่อนการเกษตร

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีการอบรมระบบน้ำ ระดับเบื้องต้น และระดับกลาง รุ่นที่ 1/2561 นั้นได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมากเกินกว่าทางสมาคมฯ จะทำการอบรมได้โดยทั่วถึง 40 ที่นั่ง จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดการอบรมทั้ง 2 ระดับเพิ่มขึ้น ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Agritechnica Asia 2018

สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรพืชไร่พืชสวนระดับโลก พร้อมกลับมากระตุ้นตลาดเอเชียอีกครั้งในวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ ในงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับกลาง รุ่น 1/2561

เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น (ของสมาคมฯ เท่านั้น) ในวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 นี้ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมแจ้งรายชื่อได้ ที่นี่ (https://goo.gl/forms/GHRyic7tTqeXCMG42) ** รายละเอียดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ** สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันอบรมหากมีผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมน้อยกว่า 30 ท่าน 

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น

หลักสูตรอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น โดยจะอบรมในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ห้องอบรมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนใจลงชื่อได้ที่ กำลังโหลด…  รายละเอียดการอบรม ความสัมพันธุ์ของดิน น้ำ และพืช ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้ ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ ชนิดของกรองและอัตราการกรอง ชนิดของท่อ การหาขนาดท่อและการหาความเสียดทานภายในท่อ หลักการวางระบบน้ำ ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน) ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมลนี้   (center@tsae.asia) หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities สถานที่ฝึกอบรม…

เอกสารบทความวิชาการงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2561

บทความวิชาการจากงานประชุมวิชาการสมาคมฯ TSAE 2018 Conference เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561  จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ เข้าดูได้จากรายการด้านล่าง

TSAE President’s presentation as a Keynote Speaker in MSAE 2018

บทความจากงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย ที่มา : http://www.tsae.asia/msae2018-conf/

มทร.ตะวันออก รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนังวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 สนใจรายละเอียดดูได้ คลิกที่นี่