จากความร่วมมือในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ทำให้ลำดับความสำคัญของวารสารฯ มีความก้าวหน้าขึ้น (ดูภาพกราฟ)


แหล่งที่มา : Thai Journal Finder

และก้าวต่อไปของสมาคมก็จะยังมุ่งมั่นพัฒนาโดยมุ่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) เป็นลำดับต่อไป
ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ส่งได้ ที่นี่
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) , Thai Journal Finder