TSAE 2016 Conference News

ขณะนี้การส่งบทความผ่านระบบได้ปิดแล้ว ผู้ที่ต้องการส่งบทความฉบับเต็มเพิ่มเติม ขอให้ส่งทาง e-mail: paper.tsae2016@tsae.asia “กำหนดการบรรยายการประชุมวิชาการ TSAE 2016 Conference” ตาราง กำหนดการขึ้นบรรยายบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทยประจำปี 2559 สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ อัพเดทล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2559   The on-line article submission system has been closed. For those who wish to submit additional articles, please do so by sending the article’s…

กำหนดการบรรยายการประชุมวิชาการ TSAE 2016 Conference

ตารางกำหนดการขึ้นบรรยายบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ อัพเดทล่าสุด วันที่ 2 กันยายน 2559

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์

ด้วยขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานจึงขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อเป็นการชั่วคราว จึงขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2940 6185 ไปใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5720 หรือที่ คุณชัญญานุช 08 1687 6028 คุณชีรวรรธก์ 08 1807 2458

การแสดงเครื่องจักรในงาน SIMA ASEAN Thailand 201 จากประเทศฝรั่งเศษ

ฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (บิสเนส ฟรานซ์) พบกับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านการเกษตรในพาวิลเลี่ยนของประเทศฝรั่งเศส ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 โดยในงานจะมีผู้ผลิตในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร รายใหญ่ 2 ราย คือ บริษัท MONOSEM และ บริษัท MX มาจัดแสดง และนอกจากนี้ ยังมีสมาคมที่ดูแลผู้ประกอบการในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือ AXEMA มาร่วมในงานอีกด้วย คลิกที่นี่ดูรายละเอียด

หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจําปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (TSAE 2016)

สมาคมได้แนบหนังสือขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจําปี 2559  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (TSAE 2016) ได้ ที่นี่ (Download) ทั้งนี้ บุคคลากรจากหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติและ/หรืออนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

รายชื่อการเข้ารับอบรมระบบการให้น้ำพืชตรวจสอบได้ที่นี่ รุ่นที่ 7 คลิกดูที่นี่ สิ้นสุดการอบรมแล้ว รุ่นที่ 8 คลิกดูที่นี่ สิ้นสุดการอบรมแล้ว รุ่นที่ 9 คลิกดูที่นี่ รุ่นที่ 10 คลิกดูที่นี่

การเสวนาวิชาการ “ทรรศนะอุจาด จาก Street and Canal Furniture … จะแก้ไขอย่างไร”

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทรรศนะอุจาด จาก  Street and Canal Furniture …  จะแก้ไขอย่างไร” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสฤษติ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เวลา 08.30- 12.30 น.

ข่าวอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร”

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ในวันที่ 27-28 เม.ย., 7-8 พ.ค. และ 14-15 พ.ค. เรียบร้อยแล้วดังภาพกิจกรรม รุ่นถัดไปกำหนดการอบรมในวันที่ 21-22 และ 28-29 พ.ค.นี้ซึ่งมีผู้เข้าสมัครเต็มจำนวนแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ผ่านเข้าทาทาง Email : center@tsae.asia แล้วนั้นกรุณารอการติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการอบรมในรุ่นถัดไป

ผลรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559