อบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560”

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ รายละเอียดตามภาพ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนสมัครได้โดยสแกน QR Code หรือคลิก ที่นี่ ทั้งนี้เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนดสมาคมฯจะแจ้งวิธีการโอนเงินลงทะเบียนต่อไป

วิศวกรรมเกษตรกับบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร

สำหรับต่างประเทศวิศวกรรมเกษตร ถือเป็นสาขาที่เป็น Advance Engineering เพราะในการออกแบบเครื่องจักรจะมีเงื่อนไข และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลายอย่าง บทความนายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ใน “THAI PACKAGING NEWSLETTER” ปีที่ 26 ฉบับที่ 120 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ที่มา  : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 120 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559  

บทความวิชาการ TSAE 2016 Conference

เอกสารบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร (TSAE 2016 Conference) สามารถดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก    

ประกาศ

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

สำหรับนักวิชาการที่ต้องการได้กำหนดการจากการประชุมวิชาการที่ผ่านมาเพื่อนำไปแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Tentative Conference Program Oral Presentation Program

TSAE2016Conference Pictures

ดูทั้งหมดได้ ที่นี่

TSAE 2016 Conference News

ขณะนี้การส่งบทความผ่านระบบได้ปิดแล้ว ผู้ที่ต้องการส่งบทความฉบับเต็มเพิ่มเติม ขอให้ส่งทาง e-mail: paper.tsae2016@tsae.asia “กำหนดการบรรยายการประชุมวิชาการ TSAE 2016 Conference” ตาราง กำหนดการขึ้นบรรยายบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทยประจำปี 2559 สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ อัพเดทล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2559   The on-line article submission system has been closed. For those who wish to submit additional articles, please do so by sending the article’s…

กำหนดการบรรยายการประชุมวิชาการ TSAE 2016 Conference

ตารางกำหนดการขึ้นบรรยายบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 สามารถเข้าดูได้ ที่นี่ อัพเดทล่าสุด วันที่ 2 กันยายน 2559

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์

ด้วยขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานจึงขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อเป็นการชั่วคราว จึงขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2940 6185 ไปใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5720 หรือที่ คุณชัญญานุช 08 1687 6028 คุณชีรวรรธก์ 08 1807 2458

การแสดงเครื่องจักรในงาน SIMA ASEAN Thailand 201 จากประเทศฝรั่งเศษ

ฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (บิสเนส ฟรานซ์) พบกับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านการเกษตรในพาวิลเลี่ยนของประเทศฝรั่งเศส ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 โดยในงานจะมีผู้ผลิตในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร รายใหญ่ 2 ราย คือ บริษัท MONOSEM และ บริษัท MX มาจัดแสดง และนอกจากนี้ ยังมีสมาคมที่ดูแลผู้ประกอบการในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือ AXEMA มาร่วมในงานอีกด้วย คลิกที่นี่ดูรายละเอียด

loading…