ประกาศปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

ด้วยการเปิดอบรม “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทำให้มีผู้ชำระเงินการลงทะเบียนมาล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้เกินกว่าจำนวนที่ทางสมาคมจะดูแลได้ทั่วถึง จึงขอปิดการรับสมัครอบรมในรุ่นวันที่ 27-28 เมษายนนี้

อนึ่งหาก ท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะขอรับการฝึกอบรม “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่ง Email แจ้งมายัง center@tsae.asia

 

, By admin