อบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมใน “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

โดยในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  • วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้รู้ ปริมาณน้ำที่ต้องให้และจัดระบบได้อย่างถูกต้อง ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน
  • แนะนำระบบให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ น้ำหยด รู้จักการเลือกหัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ ทำให้กำหนดเวลาให้น้ำได้ถูกต้องรวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรอง
  • เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ การแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน ขนาดแรงม้า การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง
  • ท่อที่ใช้ในการเกษตร คุณสมบัติ ขนาดและความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซีกับท่อพีอี การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำ

กำหนดอบรม วันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 ณ.อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท (มีเอกสาร ของว่างและอาหารกลางวัน)

สนใจติดต่อ คุณชีรวรรธก์  มั่นกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1807 2458 หรือ Email สมาคมฯ center@tsae.asia

 

 

, By admin