ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ชมการสาธิตทำข้าวโพดหมัก การเตรียมแปลง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหมัก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค

สนใจ/สมัครได้ ที่นี่