สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนเวลารับบทความวิชการฉบับเต็มออกเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้