การอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 สิงหาคมนี้ เปิดอบรมตามปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/tsaesocities/

Tel/Fax. 0-2940-6185
Email center@tsae.asia