วัตถุประสงค์

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19

อ่านต่อ

หัวข้อวิจัยเพื่อเสนอผลงาน

กลุ่มเนื้อหาบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย

  • วิศวกรรมเกษตร (agricultural engineering)
  • พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร (renewable energy, agricultural environment)
อ่านต่อ

Important Dates

LIST DATE
Full paper acceptance announcement Mar 10, 2018
Early birdregistration deadline Mar 20, 2018
Moreover

Check your abstract list here.

Subscribe for updates

Speakers

Program

This conference run through all 2 days from 26 - 27 April 2018.
We also provide free lunch and coffee break in each day.
Day 1
26 Apr 2018
Day 2
27 Apr 2018

Register and Check in

Register / Coffee Break
Watcharapol Chayaprasert

Special Lecture 1

Special lecture
Foreign invited speaker

Special Lecture 2

Special lecture
Foreign invited speaker

Special Lecture 3

Special Lecture
Foreign invited speaker
12:00 - 13:30

LUNCH BREAK

Oral Presentation Program Session 1

Oral Presentation
Watcharapol Chayaprasert
15:00 - 15:30

Coffee Break

Oral Presentation Program Session 2

Oral Presentation Program
Foreign invited speaker
Oral Presentation Program Session 2

TSAE Annual Meeting

TSAE Annual Meeting (Member Only)
Watcharapol Chayaprasert
18:30 - 21:00

Banquet

Oral Presentation Program Session 3

Oral Presentation Program
Watcharapol Chayaprasert
10:30 - 10:-50

COFFEE BREAK

Oral Presentation Program Session 4

Oral Presentation Program
Watcharapol Chayaprasert
12:00 - 13:10

LUNCH BREAK

Oral Presentation Program Session 5

Oral Presentation Program
Watcharapol Chayaprasert
15:10 - 15:30

COFFEE BREAK

Award Presentation & Closing Caremony

Award Presentatiom
Watcharapol Chayaprasert

Location

ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น)
062 981 2268tsae2018@tsae.asia

Tickets

National Conference / Regular attendee
4,000.00 THB

Coffee Break

Lunch(International Buffet)

Document Sheets

Book Now
International Conference / Student
6,000.00 THB

Coffee Break

Lunch (International Buffet)

Document Sheets

Book Now
National Conference / Student
3,000.00 THB

Coffee Break

Lunch(International Buffet)

Document Sheets

Book Now
International Conference / Regular attendee
6,500.00 THB

Coffee Break

Lunch (International Buffet)

Document Sheets

Book Now

Sponsors

Maecenas faucibus mollis interdum. Nullam id dolor
id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Early birdregistration deadline
Mar.
20, 2018 - Register Here

Extended Full Paper Submission to Feb 25, 2018 
Submission Here

Revised full papaer submission deadline Mar 31,2018