รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

รายชื่อการเข้ารับอบรมระบบการให้น้ำพืชตรวจสอบได้ที่นี่

รุ่นที่ 7 คลิกดูที่นี่ สิ้นสุดการอบรมแล้ว
รุ่นที่ 8 คลิกดูที่นี่ สิ้นสุดการอบรมแล้ว
รุ่นที่ 9 คลิกดูที่นี่
รุ่นที่ 10 คลิกดูที่นี่

 

, By admin