สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก

– วารสารวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีละ 2 เล่ม
– จดหมายข่าว ปีละ 12 ฉบับ
– อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในราคาสมาชิก

ประเภทสมาชิกสมาคมฯ

  • สมาชิกสามัญ
    ต้องเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือผู้สนใจกิจการของสมาคม
  • สมาชิกภาคี
    ได้แก่ นิสิต นักศึกษา
  • สมาชิกนิติบุคคล
    ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ

อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ

* สมาชิกสามัญ
ค่าบำรุงรายปี 200 บาท/ปี
ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
* สมาชิกภาคี (เฉพาะนิสิต, นักศึกษา)
ค่าบำรุงรายปี 100 บาท/ปี
* สมาชิกนิติบุคคล (ในนามบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า, องค์กร)
ค่าบำรุงรายปี 1,000 บาท/ปี


Download ใบสมัคร

escort bayanlar
escort kizlar
escort partner
bayan partner
escort bayanlari
eskort bayanlari
eskort
escort
escort kizlar
escort bayanlar
porno izle
atasehir escort
buca escort
izmir escort