ขอให้สมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่อยู่สำหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ Email หากพบข้อมูลที่ผิดหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง Email : center@tsae.asia
เข้าตรวจสอบความถูกต้องได้ คลิกที่นี่