เปิดการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม

สมาคมฯ จะเปิดการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม ดังนี้
– ระดับเบื้องต้น 
รุ่นที่ 5 วันที่ 10-11 มิ.ย. 60 -เต็มแล้ว-
รุ่นที่ 6 วันที่ 24-25 มิ.ย. 60

ผู้สนใจให้สำรองที่นั่งได้ที่ E-mail: center@tsae.asia หรือติดต่อคุณชัญญานุช หมายเลข 08 1687 6028 เพื่อสมาคมฯ จะได้แจ้งช่องทางชำระค่าอบรมต่อไป